دکتر سعید حسامی
متخصص جراحی عمومی و زیبایی

با سلام با توجه به محدوده سني شما در اولين فرصت بايد اندوسكوپي انجام بدين و بعد براساس نتيجه اندوسكوپي تصميم گيري بشه.

16:52 1396/6/27
آموزش سوال از پزشک