دکتر سعید حسامی
متخصص جراحی عمومی و زیبایی

با سلام. براي شما اولين تشخيصي كه مطرح ميشود سندرم روده تحريك پذير است. استرس و اضطراب و مسايلي ازين قبيل باعث تحريك و تشديد ميشود.

16:53 1396/6/27
آموزش سوال از پزشک