دکتر سعید حسامی
متخصص جراحی عمومی و زیبایی

با سلام

در extended realease با نصف قرص شروع بشه بسته به نیاز افزایش دوز میدهیم هر ۸ساعت قابل استفاده است حداکثر دوز روزانه۴.۵ میلیگرم است

00:52 1396/5/21
آموزش سوال از پزشک