پیگیری وضعیت سوالات پزشکی

نکاتی درباره ورود اطلاعات:

پست الکترونیک و تلفن همراه همان آدرس ایمیل و شماره موبایلی است که زمان طرح سوال خود وارد نموده اید، کد ورود به پست الکترونیک شما ایمیل و به شماره موبایل شده پیامک شده است البته زمان ثبت نهایی سوال نیز برای شما نمایش داده شده است.